Mặt hàng:

Giá:

Tỉnh(TP):

Chi tiết sản phẩm:

Cập nhật: 01-01-1970 MS:
Nông trại khác

Mặt hàng: NPK-Lân

Giá:

20000

25000

Tỉnh(TP):

Nhà cung cấp:

Chi tiết sản phẩm:

NPK tăng năng suất cây trồng
Cập nhật: 28/08/2015 MS:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN TRUNG THIÊN
Địa chỉ liên hệ:  18 BT2 - KĐT Pháp Vân - Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84) 043. 678 9999 / 043. 678 7777  I  Fax: (+84) 043. 678 8888
Email: nongsantrungthien@gmail.com / trungthienagri@gmail.com
Website:  www.nongsanbamien.vn  I  www.nongsanbamien.com